سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وریا زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا
مریم حسینی – دانشجوی کارشناسی خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا
محسن شکل آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در مطالعه حاضر از ۲۸ چاه در دشت قروه در طی ۸ سال نمونه برداری صورت گرفت. تحلیل خوشه‌ای تغییرات مکانی چاه‌ها نشان داد که کمترین تغییرات مربوط به چاه‌های قرار گرفته در بخش میانی دشت و در نزدیکی کوه‌های بدر می‌باشد. همچنین بیشترین اختلاف مربوط به چاه‌های جنوب شرقی و شرق دشت می‌باشد که در ارتباط با مراکز با تراکم جمعیتی و صنعتی زیاد می باشد. تحلیل خوشه‌ای ویژگی‌های کیفی نشان داد که مقادیر Na ، SAR، EC و TDs کمترین فاصله را داشتند .در حالی که بیشترین اختلاف مربوط به واکنش خاک و کربنات می باشند. روش تجزیه عامل‌های اصلی نشان داد که ترکیب شیمیایی آب های زیرزمینی دشت قروه تحت تأثیر چهار عامل قرار دارند. عامل اول ناشی از تغذیه از طریق آب‌های سطحی و انحلال کانی‌های کلسیت و دولومیت می‌باشد. عامل دوم مقادیر سدیم و در نهایت عامل سوم و چهارم ناشی از ورود آب‌های شور و فرایندهای هیدروژئوشیمیایی آبخوان و تحت تأثیر ساختار زمین‌شناسی منطقه می‌باشد