سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن محمودی نیکو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود، د
فرج اله فردوست – عضو هیاًت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین
فردین موسیوند – عضو هیاًت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین
افشین قشلاقی – عضو هیاًت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین

چکیده:

بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونههای آب برداشت شده از منطقه معدنی چشمه حافظ نشان میدهد که هدایت الکتریکی در این آبها بالای ۱۵۰۰ میکروموس برسانتیمتر بوده که چندین برابر استانداردهای آب شرب میباشد. تمامی نمونههای برداشت شده حاوی غلظت بالایی از یونهای سولفات و کلسیم میباشند.غلظت یونهای کلر و سدیم نیز در برخی از نمونهها بالا بوده و مقدار سدیم در برخی نمونهها تقریباً دو برابر کلر میباشد. بنابراین احتمالاً تبادل کاتیونی باعث جذب کلسیم به رسوبات و آزادسازی سدیم به درون آب شده است. البته با توجه به گسترش دگرسانی و همچنین خردشدگی تکتونیکی سنگها، میزان شدت هوازدگی شیمیایی و فیزیکی سنگها بر اثر افزایش سطح تماس کانیها با آبهای سطحی و زیرزمینی بالا بوده و بنابراین ممکن است مقداری از سدیم محلول در این آبها بر اثر هوازدگی پلاژیوکلازهای سدیمدار آزاد شده باشد. در مجموع آبهای منطقه دارای املاح بسیار بالایی هستند که احتمالاً علت آن دگرسانی و هوازدگی شدید سنگ – های آتشفشانی حدواسط- اسیدی در منطقه کانهزایی و آب و هوای گرم و خشک (بارش کم و تبخیر زیاد) منطقه میباشد.