سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفیه عبدی نسب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیامک سحرخیز –
هوشنگ نصرتی –
فاطمه موسی زادگان –

چکیده:

یکی از مشکلات کیفیتی پوشاک که باید مورد توجه قراربگیرد کیس خوردگی دوخت است که درآن ناهمواریها و موجهای نامطلوبی درامتداد مسیر دوخت پدیدار مش ود که زیبایی ظاهری پوشاک را تحت تاثیر قرار میدهد این پدیده معمولا با استفاده از روش کیفی ارزیابی میش ود این روش بسیار وقت گیر است و به داور بستگی دارد از این رو مطالعات مختلفی جهت ارایه روشهای کمی برای اندازه گیری کیس خوردگی ارایه شده است دراین مطالعه نیز روشی کمی برای ارزیابی کیس خوردگی ارایه شده است بدین منظور برای تولید نمونه های با درجات کیس خوردگی مختلف باریکه های پارچه درپنج سطح کشش متفاوت نخ دوخت تولید شدند سپس نمونه های کیس خورده توسط داورها و مطابق استاندارد AATCC – ۸۸ B ارزیابی شدند. درمرحله بعد سطح نمونه ها با لیزر پویش گردید داده ها بدست آمده ازسطح ابتدا برازش و سپس توسط عملیات فیلتر اختلالات آن حذف شد. درنهایت شاخصهایی سه بعدی برای ارزیابی کیس خوردگی ارایه گردید و همبستگی آن با نتایج ارزیابی بصری بررسی شد.