سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدیجه محمدی سوادکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ
آزاده عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

برنامه ریزی کاربری زمین، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس نیازهای جامعه شهری است. یکی از مراحل اساسی در فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین، ارزیابی کمی است که با انجام آن، زمینه بهبود کمی کاربری ها فراهم می شود وبه کارگیری آن موجب اصلاح الگوی فضایی شهر می شود. با مشاهده نابسامانی های فضایی در محله فلاحت شهر بابلسر، در این مقاله سعی شده است تا ضمن ارزیابی های کمی انواع کاربری ها در این محله و مقایسه سرانه های موجود با سرانه های استاندارد، به میزان فاصله سرانه های موجود با شرایط مطلوب دست یابیم. اطلاعات پایه در این پژوهش به روش کتابخانه ای و پیمایش میدانی حاصل شده است و با استفاده از نقشه های تهیه شده در نرم افزار ArcMap و جداول تهیه شده برمبنای داده ها، سرانه موجود را با سرانه استاندارد مقایسه کرده ایم. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که این محله در خصوص کاربری های شهری، با مشکلات و کمبودهای فراوانی از جمله عدم وجود کاربری فضای سبز در سطح محله، سرانه پایین کاربری های تجاری، بهداشتی-درمانی و ورزشی، کمبود کاربری آموزشی در مقطع ابتدایی و… مواجه است