سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل حمزه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند
محسن رضایی – کارشناس ارشدعمران هیدرولیک آب منطقه ای استان خراسان جنوبی
حمزه فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
مسلم جهان تیغ – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

دراین مقاله به بررسی کمی و کیفیت منابع آب حوضه آبریز دشت اسفدن پرداخته شده است این دشت در شرق شهرستان قائن در طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۱۳ و ۶۰ درجه و ۳ و عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۱۴ و ۳۴ درجه و ۴ واقع شده است مشخص شد که بیشترین عمق آبزیرزمینی در شمال روستای مهدی آباد با کانتور ۸۵ متر است و تمامی آبهای زیرزمینی موجودفاقد قابلیت شرب هستند ودر رده C4S4 نمودار ویلکوکس قرار دارند.