سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید فعلی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سروه احمدی – عضو هیئ تعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
ابوالحسن یعقوبی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران به عنوان یکی از مجلات تخصصی علوم ترویج و آموزش کشاورزی است که توسط انجمن ترویج و آموزش کشاورزی چاب می شود هدف این پژوهش ارزیابی کمی و کیفی این مجله در دوره زمانی ۸۷-۱۳۸۵ است بدین منظور با استفاده از روش تحلیل محتوا از ۷ شاخص: مشارکت نهادها، ویژگیهای مولفین، سهم موضوعی مقالات، محدوده مکانی تحقیقات، روشهای تحقیق مورد استفاده منابع و ماخذ و مشارکتهای گروه های علمی تخصصی استفاده شده است نتایج نشان میدهد که دراین دوره زمانی ۵ شماره که ح اوی ۴۵ مقاله از ۱۲۹ محقق ۱۰۵ محقق مرد و ۱۴ محقق زن بود منتشر شده است سایر نتایج این تحقیق عبارت هستند از: دانشگاه های تربیت مدرس و شیراز بیشترین سهم را در مقالات به چاپ رسیده مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دارند محققان و پژوهشگران با درجه کارشناسی ارشد بیشترین سهم را درم قالات چاپ شده در مجله دارند.دانش آموختگان کشاورزی و بازار کار مهمترین موضوع مورد علاقه محققان و مسئولان مجله است مقالات چاپ شده در سال ۸۷ فقط جلد ۴ شماره ۱ نسبت به سال ۸۵ دارای تنوع بیشتری از نظر موضوعی هستند استان تهران محدوده جغرافیایی اکثریت تحقیقات چاپ شده است روش تحقیق توصیفی – همبستگی بیشترین روش تحقیق ذکر شده در بخش روش پژوهش می باشد نویسندگان مقالات چاپ شده در مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی در دوره زمانی موردنظر بطور میانگین به ۱۱ منبع لاتین و ۱۰ منبع فارسی استناد کرده اند گروه ترویج و آموزش کشاورزی با توجه به ماهیت مجله بیشترین سهم مقالات چاپ شده را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص داده است.