سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم قاسمیان – کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمد پروین نیا – استادیاران دانشگاه یاسوج
محمدحسین بازیار –

چکیده:

سیلاب ناشی از محیطهای شهری آلودگیهای بیشماری رااز سطح حوضه شسته و با خود حمل می کند کاربری زمین و فعالیت های انسان به صورت گسترده ای درنوع و میزان آلودگی های موجود درسیلاب موثر است از این رو درنقاط مختلف دنیا و همچنین درچندین منطقه از کشور ایران بررسی های متنوعی برروی کمیت و کیفیت سیلاب شهری انجام شده است شهریاسوج بامتوسط بارندگی ۸۶۷ میلی متر درسال از پرآب ترین مناطق جنوبی کشور محسوب می گردد رودخانه بشار به عنوان یکی از سرشاخه ها و منابع مهم تامین آب رودخانه کارون که سالیانه بیش از ۱/۵۵ میلیارد متر مکعب آب را از سطح حوضه خود به خوزستان منتقل می نماید از جنوب این شهر می گذرد دراین تحقیق خصوصیات کمی و کیفی یکی از حوضه های شهری یاسوج منتهی به رودخانه بشار با وسعت ۱۵ هکتار مورد بررسی قرارگرفته است.