سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیده میربها – دانشگاه گیلان رشت
شهرام ارباب –
ام کلثوم امامقلی پور –

چکیده:

تغییر ساختاراشیمیایی و فیزیکی الیاف پلی اکریلونیتریل درطول پایدارسازی حرارتی که یکی از مراحل مهم تولید الیاف کربن است توسط آنالیزهیا طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR و پراش پرتوایکس XRD مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دهنده تبدیل ساختار خطی پلی اکریلونیتریل حاوی گروه های C=N به ساختاری میانه حلقوی و نردبانی بود بررسی ساختاربلوری الیاف نشان داد که افزایش دمای پایدارسازی باعث نفوذ واکنش ها به بخشهای بلوری لیف و تغییر ساختار و هندسه بلورها شده است تغییرات مقادیر شاخص پایدارسازی EOR نشان دهنده پیشرفت واکنشهای حلقوی شدن درمحدوده دمایی بین ۲۰۰تا۲۵۰درجه سانتیگراد بود درحالیکه شاخص آروماتیک شدن AI پیشرفت واکنشهای حلقوی شدن درمناطق بلوری لیف درمحدوده ۲۲۵تا۲۵۰ درجه را نشان داد به کمک مقایسه شاخصهای AI,EOR می توان تاحدودی وقوع واکنشهای حلقوی شدن دربخشهای بلوری وامورف را تفکیک کرده و با توجه به آن عملیات حرا رتی برالیاف PAN را به منظور تولید الیاف کرن با خواص و استحکام کششی مطلوب طراحی کرد.