سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ترکی – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
اسلام کاشی – دانشگاه مازندران بابلسر
عبدالرسول برازنده – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

چکیده:

ارزیابی ریسک روش متداولی جهت بررسی انواع مختلف ریسک مربوط به یک تاسیسات صنعتی یک فعالیت خاص یا عملیات حمل و نقل موادخطرناک می باشد این روش قادر است براورد نسبتا دقیقی از حوادث بالقوه تعداددفعات تکرار آنها و همچنین بزرگی آثار و پیامدهای این حوادث ارایه دهد امروزه از این روش برای تعیین ریسک بالقوه تاسیسات برروی مناطق دارای جمعیت مانند بیمارستانها جاده ها و مناطق شهری استفاده می کنند همچنین این روش برای تعیین فواصل تاسیسات با مناطق شهری و مناطق صنعتی دیگر روش مناسبی است ارزیابی کمی ریسک یک روش متداول و مهم برای بررسی و ارزیابی ریسک مربوط به واحدهای فرایندی نیز می باشد دراین مقاله به بررسی ارزیابی کمی ریسک درواحد PVC پتروشیمی بندرامام خمینی پرداخته شده است ابتدا با استفاده ازاطلاعات HAZOP سناریوهای خطر مرد نظر شناسایی گردید سپس با استفاده ازنرم افزار تخصصی PHAST پیامدهای این حوادث مدلسازی و مورد بررسی قرارگرفت و درنهایت ریسک های فردی وجمعی منحنی F-N رسم گردید.