سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا پدیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
احمد لندی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران
جمال بنی نعمه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعیخوزستان
پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

ارزیابی کمی تناسب اراضی برای محصولات گندم و پیاز آبی در ناحیه ای به وسعت ۸۷۶۲ هکتار در منطقه مربچه شهرستان رامهرمز انجام گردید. پس از بررسی گزارش های خاکشناسی، هشت سری خاک که از نظر وسعت سطوح بیشتری را در منطقه می پوشانند انتخاب و مطالعه گردید. برای تعیین مشخصات اقلیمی از اطلاعات هواشناسی ایستگاه رامهرمز استفاده شد. نتایج ارزیابی کمی نشان می دهد عمده واحدهای اراضی منطقه برای کشت گندم آبی و پیاز در کلاس تناسب نامناسبN) می باشند. مهمترین خصوصیات اراضی محدودکننده برای کشت گندم آبی و پیاز آهک و شوری می باشد.