سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهداد چهره نگار – کارشناس بخش محیط زیست مهندسین مشاور مهاب قدس
دیانا فورمن اصغرزاده – کارشناس بخش محیط زیست مهندسین مشاور مهاب قدس
میترا توفیق – مدیربخش محیط زیست مهندسین مشاور مهاب قدس
علی مریدی – مدیر گروه بررسی الودگی های زیست محیطی مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده:

باتوجه به نیاز روزافزون جوامع به مصرف آب با کیفیت مناسب که بصورت محدوددر دسترس می باشد لازم است مسائل کیفی در کنار مسائل کمی منابع آب مدنظر قرارگیرد برداشت آب درمحل مصرف و بازگشت پساب آلوده حاصله به منابع آب در پایین دست باعث افت کیفیت آب می گردد برنامه ریزی برای توسعه منابع آب باید براساس چشم انداز و سیاستهای کلان تعریف شده باشد و زمینه های لازم برای توجه به مدیریت کیفی آب درچشم انداز معرفی شده دراسناد بالا دستی توسعه منابع آب از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور فراهم شده است دراین مطالعه با رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی درسیستم GIS مدلی برای ارزیابی کلان پتانسیل الودگی منابع آب سطحی درحوضه آبریز سفید رودتوسعه داده شده است با توجه به اینکه مقیاس اطلاعات حوضه آبریز می باشد پارامترهای نیتروژن فسفر و BOD بعنوان پارامترهای شاخص مد نظر قرارگرفته اند که می توان به کمک اطلاعات موجود براوردی از پارامترهای یاد شده بدست آورد.