سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ماندانا امام هادی – پژوهشکده هواشناسی، گروه اقلیم شناسی
جواد بداق جمالی – استادیار آموزشکده محیط زیست
محبوبه خوشکام – سازمان هواشناسی کشور،

چکیده:

مقاله حاضر بر اساس طرح دومین گزارش ملی تغییر آب و هوا در بخش شبکه پایش تغییر اب و هوا تهیه شده و مسائل و مشکلات در جهت برآوردن اهداف دیده بانی و پیش بینی تغییرات اقلیمی به منظور کاهش عوامل مسبب تغییر اقلیم، ارزیابی اثرات و اتخاذ سیاست های انطباق و کاهش آسیب پذیری مورد ارزیابی قرار می دهداین مشکلات در سه بخش دیدبانی، جمع آوری و کنترل کیفی داده ها و همچنین مدیریت سیستماتیک و تبادل داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند. عدم کفایت دیدبانی متغیرهای اقلیمی پایه و ک لیدی، غیر استاندارد بودن بعضی از ایستگاه ها ناپیوستگی و ناهمگنی داده ها و نقصان داده های فراگیر meta dataمنجر به نبود ی ک بانک اطلاعاتی قوی با داده های قابل اعتماد و دقیق می شود که از ملزومات پایش شرایط اقلیمی و اتخاذ سیاست های کاهش و انطباق است.