سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه مشهدی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
مریم قاسمی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
احسان نقیبی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران

چکیده:

رنگ‌ها موادی با ساختار پیچیده بوده که در نتیجه مراحل مختلف صنعت نساجی نظیر رنگ‌رزی و تکمیل پارچه به محیط زیست وارد می شوند. فاضلاب‌های رنگی صنایع نساجی یکی از منابع مهم آلودگی محیط زیست اند. رنگ های نساجی و دیگر مواد رنگی صنعتی یکی از بزرگترین ترکیبات آلی را تشکیل می دهند که خطرات زیست محیطی را به دنبال دارد. بنابراین لازم است که این گونه پساب ها قبل از تخلیه به محیط با استفاده از روش های موثر مورد تصفیه قرار گیرند. رنگ متیلن بلو یکی از رنگ های کاتیونی بوده که در حال حاضر نیز در صنایع نساجی کاربرد دارد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی حذف رنگ متیلن بلو از محیط آبی، با استفاده از کربن فعال تهیه شده از ضایعات کشاورزی برنج می‌باشد. مطالعه حاضر، یک مطالعه بنیادی- کاربردی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. پارامترهای مختلفی از جمله غلظت اولیه محلول رنگ، زمان تماس،pH ، مقدار جاذب، سرعت هم‌زدن، اندازه ذرات جاذب و دمای محلول بر حذف رنگ بررسی شد. برای اندازه گیری غلظت باقیمانده رنگ، از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۶۶۳ نانومتر استفاده گردید. حداکثرحذف با مقدار جاذب ۰٫۰۷ گرم، زمان تماس ۳۰ دقیقه، محدوده pH برابر ۷ تا ۱۱، MESH=120، سرعت همزدن ۱۶۰rpm، دمای C◦۶۰به دست می‌آید. بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می‌توان از کربن فعال ساخته شده از ضایعات کشاورزی برنج به عنوان یک نوع جاذب موثر جهت حذف رنگ متیلن بلو استفاده کرد.