سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جابر عابدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
علی مراد حسن لی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و عضو وابسته دانشگاه استرالیای
راضیه کیانی شاهوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

مدیریت شوری یکی از مهمترین مسائل کشاورزی خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک است. به منظور دست یابی به این هدف بیشتر محققین از روش تهیه عصاره اشباع خاک جهت بررسی روند تغییرات شوری خاک استفاده می کنند. یکی از روش‏های اندازه گیری شوری استفاده از دستگاه سرامیکی نمونه‏گیر مستقیم عصاره خاک می باشد. در این تحقیق، به هدف ارزیابی ضریب آبگذری و همچنین روند تغییرات و نوسانات شوری در حین عبور محلول خاک از کلاهک سرامیکی دستگاه جدید ساخته شده در بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار جذب آب توسط این دستگاه بستگی به مقدار مکشی دارد که در دستگاه ایجاد می شود و مستقل از مدت زمان بین مکش و نمونه برداری می باشد. همچنین این آزمایش ها نشان داد که کلاهک سرامیکی دستگاه بعنوان فیلتر شوری عمل نمی کند و شوری در حین عبور از آن تغییر نمی کند. بنابرین با توجه به سرعت، دقت، و هزینه کم برای استخراج عصاره خاک واقعی بدون نیاز به نمونه گیری از خاک می توان از این دستگاه برای پایش و مطالعات شوری استفاده کرد.