سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدنیما شبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه هنر اصفهان
محمود محمدی – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
مهین نسترن – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
علیرضا غفوری زرندی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

انسان در طول تاریخ همواره با زلزله به عنوان سانحه ای طبیعی مواجه بوده و زیانهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را براثر آن متحمل شده است تجربه های اخیر نشان داده است که بخش عمده ای از اسیب های ناشی از زلزله می تواند به علت عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازی باشد که خود متاثر از عدم تخمین صحیح از اسیب پذیری شهرها در اثر وقوع زمین لرزه احتمالی است شاید بتوان برنامه ریزی کاربری اراضی شهری را مهمترین ابزار و نیروی کاربردی دولت ها و سازمان ها ی مدیریت شهری برای اداره صحیح و منطقی شهرها دانست.