سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاد، قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمر
مهدی اقبالی – کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت
علی رحمانی – کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

لزوم استفاده از روش های جدید و کاربرد فناوریهای نوین در زمینه طراحی و ساخت ساختمانها برای رسیدن به اهداف مناسب و مطلوب ایمنی،اقتصادی، افزایش سرعت ساخت و کارایی، امری مهم و حیاتی است. مطالعات گسترده در زمینه کاربرد مقاطع سرد نورد شده در ساختمانها توسط محققان مختلف، اهمیت و برتری این نوع مقاطع را در تامین اهداف مذکور را بیان مینماید.از طرف دیگر با توجه به اینکه رفتار این سازهها تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر مینماید، بنابراین تحلیل و طراحی آنها اغلب دارای پیچیدگیهای میباشد و نیازمند در نظر گرفتن ضوابط خاصی است. در این پژوهش، چهار ساختمان فولادی با سیستم مهاربندی همگرا و تعداد ۲ تا ۵ طبقه با استفاده از مقاطع سرد و گرم نورد شده بر اساس شرایط لرزه- خیزی ایران مدلسازی و نتایج بدست آمده مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و عملکرد آنها بررسی شده است