سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدهادی تقدیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

یکی از معمول ترین آزمایشهای صحرایی آزمایش نفوذ استاندارد می باشد که دراغلب نقاط جهان برای ارزیابی مشخصات ژئوتکنیکی ساختگاه مورد استفاده قرارمیگیرد ازجمله مزیت های مهم این آزمایش می تواندبه کاربرد آن درتمامی انواع خاک ها سنگ ضعیف و امکان تهیه نمونه اشاره کرد دراین مقاله به بررسی عملی آزمایش نفوذ استاندارد درارتباط با مقاومت برشی خاک های دانه ای پرداخته شده و سعی شده است روابط مربوط به زاویه اصطکاک داخلی خاک های ماسه ای و عدد نفوذ برای اطلاعات جمع آوری شده از نواحی شمالی استان مازندران ارایه شوند. نتایج حاصله نشان میدهد که رابطه پک و همکاران ۱۹۵۳ با دقت بهتری زاویه اصطکاک داخلی را تخمین میزند.