سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون فقیه – کارشناس تاسیسات آبیاری

چکیده:

دراین تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روشی موثر برای پیش بینی خشکسالی درشهرستان دیواندره واقع دراستان کردستان استفاده شد به این منظور از داده های بارندگی ماهانه ایستگاه باران سنجی دیواندره با دوره اماری ۴۲ ساله استفاده گردید وضعیت رطوبتی دردوره های زمانی کوتاه مدت ۳و۶و۹ ماهه و بلندمدت ۱۲و۲۴ ماهه با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده SPI تعیین شد سپس به وسیله شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه و با استفاده از SPI های ماه های قبل مدلهایی برای پیش بینی وضعیت رطوبتی درسری های زمانی مختلف تدوین گردید. نتایج نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی مقادیر SPI و وضعیت خشکسالی را با دقت قابل قبولی پیش بینی می نماید.