سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه هدایتی کلیجی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زهرا طاهریان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

اهمیت فضای سبز در محیطهای شهری تا حدی است که به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع مطرح میباشد. اکسیژن تولیدی یک هکتار فضای سبز، در سال ۳۰۰۰-۲۵۰۰کیلو است که به طور متوسط نیاز اکسیژن ۰۳ نفر انسان را در طی سال تامین نماید. در این پژوهش مروری به اثرات کاربرد بام سبز در طراحی فضای سبزپرداخته شده است. بام سبز به عنوان یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدارمی باشد، که از آن در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفت محیط زیست و توسعه پایدار شهری میتوان بهره برد. نقش عمده بام سبز در بازیافت و مدیریت آبهای ناشی از بارندگی، کاهش اثرات گازهایگلخانهای، تنوع محیطزیستی درموجودات زنده شهری، محافظت از پوسته زمین، جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان، افزایش سلامت روانی، کاهش و معتدل نمودن هوای گرم، جلوگیری از آتشسوزی ساختمانها، کاهش نفوذ تابش الکترومغناطیس ، ایجاد چشم اندازهای زیبایشهری، پاکیزگی و کاهش آلودگی هوا، ذخیره انرژی ، کاهش آلودگیصوتی، کاهش هزینههای مربوط به نگهداری و تعویض سقف ساختمان، ایجاد محیطی آرام درنواحی پرازدحام شهری برای افراد معلول و بالا بردن امنیت غذایی می باشد