سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین پورسلطانی – کارشناس عمران
مینو شاهرخی – کارشناس ارشد شیمی
رمضان افضلی – کاردان عمران

چکیده:

یکی از بخشهای مهم دراجرای بتن عمل اوری بتن می باشد عمل آوری یعنی نگهداشتن مقدار رطوبت ودمای بتن درحد رضایت بخش طی دوره مشخص که بلافاصله پس از بتن ریزی و اتمام عملیات پرداخت آغاز می شود چنانکه بتن بتواند به خواص مورد نظر برسد بعبارت دیگر فرایندی که از افت رطوبت بتن جلوگیری کرده و دمای بتن درحد رضایت بخش حفظ شود را عمل آوری گویند عمل آوری بتن برخواص بتن سخت شده مانند دوام مقاومت آب بندی مقاومت سایش، ثبات حجمی، مقاومت دربرابر یخ زدن و آب شدن نمکهای یخ زدا تاثیر مهمی می گذارد کیفیت نوع آب نیز دراین مورد نقش خود را دارد ممکن است ناخالصیهای موجود در آب سبب مختل شدن گیرش سیمان و بطور نامطلوب برمقاومت بتن اثر گذاشته یا باعث لکه دار شدن سطح بتن گردد.