سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم موحدی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع، تهران، ایران
اسماعیل نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع، تهران، ایران

چکیده:

یکی از راههای ارزیابی کارایی زنجیره های تامین، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. در برخی از زنجیره های تامین، رابطه ی بازگشتی یا رفت و برگشتی بین دو مرحله وجود دارد. در این مقاله ، مدلی برای ارزیابی کارایی زنجیره تامینی که بین تامین کننده و تولیدکننده آن رابطه بازگشتی وجود دارد ، ارائه می شود. این مدل، بر اساس روشهای تحلیل پوششی داده های شبکه ای چند فعالیته می باشد. سپس این مدل روی یک مثال عددی اجرا می شود.