سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروزان امیری دوانی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علی هارون آبادی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

دراینم قاله تاثیر ساختارهای یادگیری ماشین و قواعد فازی را برای دسته بندی کننده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم دراین مبحث از تعدادی دسته بندی کننده برای آزمایش حالات و ارزیابیکارایی آنها بهره می بریم این دسته بندی کننده ها ازدرخت تصمیم سیستمهای مبتنی بر قواعد فازی شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های پتری فازی تشکیل شده اند مدلهای موجود از نمونه های مجموعه داده واقعی که در زمینه پزشکی کاربرد دارد جمع آوری شده و از آن برای تحلیل و ارزیابی استفاده می شود با توجه به دسته بندی کننده ها و استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین بهترین حالت دسته بندی کننده با توجه به پایین ترین نرخ خطا درانتها نشان داده می شود.