سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالله محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه کامپیوتر، قزوین، ایران
بهزاد اکبری – دانشگاه تربیت مدرس، گروه کامپیوتر، تهران، ایران
میثم یزدان پناه – دانشگاه آزاد اسلامِ، واحد شاهرود، گروه برق، شاهرود، ایران

چکیده:

در این مقاله پروتکلهای مسیریابی مختلف در شبکه های مبتنی بر بلوتوث معرفی شده و نتایج ارزیابی کارایی آنها تحت شرایط مختلف ترافیکی، اندازه شبکه و مدیریت پویایی شبکه ارائه می شود. با توجه به نتایج ارائه شده می توان دریافت که ابزار نظر قطعی در مورد این پروتکلهای مسیریابی میسر نیست و هر کدام از آنها ممکن است تحت شرایط خاص، بهتر از بقیه عمل کنند. این نتایج ما را به سمتی سوق می دهند که پروتکل مسیریابی شبکه را با توجه به کاربرد آنها که بر فاکتورهایی از قبیل مدل ترافیک شبکه، اندازه شبکه از لحاظ تعداد گره های حاضر و دیگر جنبه ها تأثیر می گذارد، انتخاب کنیم. از آنجائیکه اکثر پروتکل های ارائه شده راهکاری برای مدیریت پویایی شبکه ارائه نکرده اند بیشتر هدف خود را در این زمینه معطوف کرده و راهکاری جدید برای این منظور با اهدافی از قبیل کم کردن میزان تلف شدن بسته، بازسازی سریع توپولوژی شبکه و پایین آوردن تاخیر کل شبکه ارائه می کنیم.