سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیداسماعیل نجفی – گروه مهندسی صنایع واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه‌آزاد اسلامی‌ تهران-

چکیده:

ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف یک سازمان و یا مقایسه عملکرد سازمانهای متشابه در یک صنعت به منظور ایجاد محیطی رقابتی، می‌تواند نقش مهمی‌در جهت ارتقاء سطح کارایی و بهره سازمانی و نهایتاً صنعت مربوطه داشته باشد. روش تحلیل پوششی داده‌ها با توجه به ویژگیهای خود، مدل مطلوبی جهت اندازه گیری کارایی سازمانها محسوب می‌شود.در این مقاله، به منظور محاسبه کارایی واحدهای مختلف نیروگاه حرارتی شازند ابتدا شاخصهای متفاوتی را شناسایی، سپس به کمک پرسشنامه، ‌ارجحیت آنها نسبت به هم معلوم گردید در نهایت، به کمک مدل CCR، ارزیابی واحدها انجام پذیرفت که به طور میانگین کارایی کل نیروگاه مقدار ۹۵% محاسبه گردید