سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالمحمد فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر، ایران
آرش پسران – استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر، ایران

چکیده:

نور یکی از عناصر مهم و عوامل برجسته در زندگی و فعالیت های بشری به شمار می رود. حضور نور در ساختمان ها باعث بالا رفتن پتانسیل معماری و افزایش آسایش بشر و درک بصری می شود. در بسیاری از سبکهای معماری، از نور به عنوان مهمترین عامل در توصیف بنا استفاده شده است. با این حال، جهت روشنایی فضاهای ساختمان، مبالغ هنگفتی هزینه می شود که تقریباً از هزینه های ساخت یک ساختمان فراتر می رود. اقداماتی که در جهت کاهشاین هزینه ها صورت می گیرد، در راستای بهره وری به وسیله تجدید ابزار روشنایی، اثربخشی به وسیله کنترل این ابزار و استفاده از نور به صورت طبیعی، هستند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و جهان سوم تلاش های بسیاری برای طراحی ساختمان هایی که از درصد زیادی نور طبیعی استفاده می کنند، صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی نور طبیعی در فضای طراحی داخلی ساختمان ها و اثر آن بر سلامت روانی، جسمی و اقتصاد است.