سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کریمی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امید رشنودی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

ازانجایی که سیستمهای کامپیوتری درابتدای امر بصورت سریکار می کردند با هدف بالا بردن کارایی و بهره وری دراین سیستم ها پردازنده ها به سمت موازی سازی سوق داده شدند ما مطالعه خود را روی ارزیابی کارایی موازی سازی درسطح پردازنده های تک هسته ای و چندهسته ای و همچنینموازی سازی درسطح کامپیوتر متمرکز م یکنیم سپس تکنیکهای موازیس ازی را مطرح نموده و چالشهایی که ممکن است این تکنیکها را تحت تاثیر قرار دهد بررسی و درنهایت راهکارهایی برای حل این چالشها مطرح می نماییم .