سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیما مددی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عاطفه ابراهیمی – کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

چکیده:

ار آنجا که میزان کارایی می تواند معیاری برای سنجش عملکرد و بهره وری مصرف منابع در مراکز بهداشت شود و ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملکرد در آن سازمان،برنامه ریزی و هدف گذاری جهت بهبود عملکرد می باشد.در این مقاله با استفاده از DEA (تحلیل پوششی داده ها)سعی شده تا میزان ورودیها که شامل تعداد پزشکان،تعداد پیرا پزشکان و تعداد تخت های فعال در ۱۲ بیمارستان کشور و خروجی ها که شامل تعداد بیماران و تعداد تخت روز اشغالی می باشند،برای رسیدن به کارایی تعیین گردند.