سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده سادات سالک فرد – دانشکده فنی ومهندسی واحد مرکز تهران، دانشگاه پیام نور و کارشناس شرکت
احمد فراهی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران ایران
داود وحدت – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده:

امروزه همسویی کسبوکار و فناوری اطلاعات یکی ازموضوعات مطرح در حوزه فناوری اطلاعات (فاوا ) و درصدر دغدغه های مدیران این حوزه به شمار می رود. محققان،این همسویی را بکارگیری شایسته و بهنگام فناوری اطلاعاتذدر راستای اهداف و نیازهای کسبوکار سازمان تعریف کرده- اند. همسوسازی فعالیتهای فناوری اطلاعات در پاسخگویی به نیازهای کسبوکار و توانمندسازی اهداف و کسب مزایای رقابتی جدید از جمله مهمترین مزایای این همسویی میباشد.از آنجایی که امروزه معماری سازمانی به عنوان رویکرد وراه حلی جامع و راهبردی در مدیریت و توسعه سیستم های اطلاعاتی شناخته شده، در این مقاله کوشش شده است که تاثیر این رویکرد در ایجاد همسویی مذکور مورد ارزیابی قرارگیرد. این تحقیق تجربی در شرکت برق منطقهای تهران و با توزیع پرسشنامه ای مبتنی بر معیارهای مدل بلوغ لوفتمن دردو دوره زمانی قبل و بعد از تدوین معماری سازمانی شرکت به اجرا در آمده است. نتایج حاصل بیانگر بهبود چشم گیر همسویی کسبوکار و فناوری اطلاعات در این شرکت، پس از اجرای پروژه معماری سازمانی میباشد.