سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه محمدنژآد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مینا رهبری گاوگانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

شبکه های کامپیوتری به کلاسی از سیستم های فیزیکی تعلق دارند که این سیستم ها می توانند توسط مدلهای شبیه سازی رخدادگسسته بطور موثری مورد مطالعه قرار گیرند این مقاله به مدلهای مارکوف گسسته زمان برای شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با تعداد ثابت دو مشتری می پردازد مدل مفروض با استفاده ازدو روش Gordan-Newell و CTMC حل می شود سپس معیارهای کارایی عنوان شده و نتایج حاصل از شبیه سازی روش CTMS با نتایج حاصل از مدلاسزی روش Gordan-Newell با هم مقایسه میشوند.