سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام زاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه ریاضی، فارس، ایران
جواد گرامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه ریاضی، فارس، ایران
محمدرضا مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه ریاضی، فارس، ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا ساختار شبکه دو مرحله ای را معرفی می کنیم. همانطوریکه می دانیم در ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده ممکن است تعداد زیادی از آنها کارا شوند، در این راستا رتبه بندی این واحد اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روشهای رتبه بندی استفاده از کارایی متقاطع می باشد، در این مقاله، سعی بر آن است که رتبه بندی واحدهای کارا با ساختار DEA دو مرحله ای و همچنین پروسه های کارای هر کدام از این زیر واحدها را با استفاده از کارایی متقاطع صورت گیرد. در ارائه ی مدل کارایی متقاطع از سه مدل aggressive، benevolent و طبیعی استفاده شده است. و این مدل ها را برای ساختار شبکه ی دو مرحله ای توسعه داده شده است.