سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میربهمن غنیزاده – دانشجویان مهندسی نفت
بهنام زمانی – دانشجوی مهندسی نفت
احسان اسماعیلنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

حضور ایران درمنطقه ی خشک باعی شده تا نه تنها مصائب ناشی از فرسایش بادی درداخل کشور مشکل سازی باشد بلکه حرکت ماسه های روان از کشورهای همجوار نیزگاهی موجبات اخلال و بی نظمی درسیستم آب و هوایی کشور شده و موجبات بروز مشکلاتی گردد نمونه ی بارز این مشکلات درتابستان سال ۸۸ مشهود بوده و گاهی شدت گردوغبار حتی درپایتخت از حد مجاز فراتر رفته و باعث تعطیلی کشور و صدمه به سایر تاسیسات صنعتی گردید به همین دلیل لزوم توجه و کنترل مناطق بیابانی برکسی پوشیده نیست فرسایش بادی اشکال و انواع مختلفی دارد و برایمهار آن از روشهای مختلفی استفاده می شود که از مهمترین آنها می توان مالچپاشی را ذکر کرد مالچ برچند نوع بوده و آنچه بیشتردرکشور درمبحث کنترل فرسایش بادی و جلوگیری از گردوغبار مطرح است مالچ نفتی است درتحقیق حاضر اثر این ماده برکنترل فرسایش بادی مورد مطالعه قرارگرفته است.