سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل احمدی – کارشناس ارشد سنجش از دور وGIS
پرویز عبدی نژآد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
فرزاد بیات موحد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که در صورت بروز، خسارت و هزینه های فراوانی را به بار می آورد. به طور سنتی خشکسالی را می توان با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ایستگاههای هواشناسی بررسی نمود، اما نتایج به دست آمده مربوط به چند نقطه بوده و پوشش مکانی پیوسته ای جهت برررسی الگوهای مکانی وضعیت آبی پوشش گیاهی و خشکسالی را به ما نمی دهد. تشخیص و پایش وضعیت آبی پوشش گیاهی و خشکسالی به صورت متناوب و در مقیاس مکانی بزرگ جهت تصمیم گیری در این مورد بسیار مهم است. امروزه فناوری سنجش از دور این توانایی را به ما می دهد تا وضعیت پوشش گیاهی را در نواحی بزرگ جغرافیایی رصد نمائیم. روشهای بسیاری نیز در دهه های گذشته در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته که از آن جمله می توان به شاخص هایی همچون شاخص تفاضلی نرمال شده گیاهی NDVI)شاخص وضعیت پوشش گیاهیVCI)و شاخص وضعیت دمایی سطح زمینTCI)اشاره نمود. در اینمطالعه که در سطح استان کرمانشاه انجام گردیده، با استفاده تصاویر سنجندهModis فصول بهار و تابستان سال۲۰۰۹ میلادی) ، ابتدا شاخص های تفاضلی نرمال شده گیاهیNDVI) و اب NDWI)با استفاده از باندهای ۱ ، ۲ و ۷ سنجنده modis محاسبه گردید.