سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فائقه مجیدزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمدکاظم اکبری –
مرتضی سرگلزایی جوان –

چکیده:

رایانش ابری یک مدل محاسباتی است که درآن منابع به عنوان سرویس و براساس درخواست دراختیارکاربران قرارمیگیرند تا بتوانند براحتی از سرویس ها و کاربردهای قوی ازطریق اینترنت استفاده نمایند درابرسرویسهای متنوعی درقالب PaaS ,IaaS ,SaaS ارایه میشود که ضمن اینکه استقرار این سرویسها درمحیط مجازی با انعطاف بیشتری همراه است به کاربران اجازه میدهد تا از قدرت پردازش بسیاربالاتری نسبت به محیط فیزیکی خود برخوردار باشنداما این سرویسها به راحتی درمعرض مخاطرات امنیتی قرارمیگیرند و بیشترین حملاتی که محیط ابر را تهدید می کند حملات DDoS٢ / DoS١ می باشند که موجب می شوند سیستم موردنظر از کاربری بازماند سیستم های کشف نفوذ یا IDS ها یک راهکار عملیاتی برای مقابله با این گونه حملات می باشد و از انجایی که هریک از لایه های ابرتهدیدات مخصوص خود را دارند پیشنهاد میشود که IDS بطور توزیع شده درلایه های ابرقرارگیرند کهدراین صورت راهکارعملیاتی مقابله با آن حملات به راحتی قابل اعمال باشد و ازطرف دیگر با توزیع IDS ها گسترش پذیری درابر پشتیبانی خواهد شد.