سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب بحرانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی
مجید عباسی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
عبدالرسول تلوری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از زیرروشهای هیدرولوژیکی کانوکس اقدام به روندیابی سیل در بین ایستگاه سرقنات و کلل واقع در رودخانه دالکی گردید جهت انجام این عملیات ۲۶ سیل به عنوان ورودی مدل انتخاب گردید و جهت ارزیابی کارایی مدل درپیش بینی هیدروگراف های خروجی از معیارهای آماری ناش – سوتکلیف RMSE و خطای نسبی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که زیرروش گرافیکی کانوکس با دقت بسیار بالایی نسبت به دو روش دیگر قادر به پیش بینی هیدروگرافهای خروجی می باشد همچنین ازدیگر نتایج این تحقیق اولویت استفاده از ۵۰ درصد دبی پیک بهعنوان دبی ورودی به مدل می باشد و نتایج نشان دادکه درتمامی زیرروشها پیش بینی دبی های کمتر از ۷۰۰ متر مکعب برثانیه از دقت بالاتری نسبت به دبی های بیشتر از ۷۰۰ مترمکعب برثانیه برخوردار می باشد.