سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد سلیمانی نیسیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
ناصر نعمت بخش – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کامران زمانی فر – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
بهرنگ برکتین – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

امروزه با رشد تکنولوژی و ظهور امکانات جدیدی از قبیل پخش زنده فیلم مصاحبه آنلاین و سرویسهای مشابه مدیریت ترافیک موجود درشبکه اینترنت به یکی از چالشهای مهم تبدیل شده است ارسال فیلم به صورت زنده دراینترنت و شبکه های بزرگ مقیاس از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین ارزیابی کارایی روشهای چندپخشی فیلم دراینترنت یک چالش به حساب آمده که باید بتوان درشرایط مختلف شبکه تصمیم گیری درموردنحوه استفاده از چندپخشی را تعیین کرد برای اینکارباید پارامترهای مهم درارزیابی کارایی چندپخشی را بدست آورده و سپس روشهای مختلف را درشرایط مختلف به کمک تجربه یا شبیه سازی بررسی کرده و پارامترهای مهم ارزیابی را درهر روش بدست آورده تا بتوان روش کاراتر را مشخص کرد با توجه به آزمایشات انجام شده روش پوش درساختاردرختی کاراتر از روش پول می باشد و درساختارمش بهتر است از روش ترکیبی استفاده شود.