سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباسعلی نورا – گروه راضی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا سرگزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

این مقاله دو واحد تصمیم گیرنده فرضی (مجازی) با مقادیر نادقیق (بازه ای) را معرفی می کند که در تحلیل پوششی داده ها واحد تصمیم گیرنده ایده آل (IDMU) و واحد تصمیم گیرنده غیر ایده آل (ADMU) نامیده می شوندو به تحلیل پوششی داده های نادقیق توسط این دو واحد فرضی می پردازد .براساس این دو واحد فرضی مدلهایی ساخته می شود که نتیجه ای از مدلهای DEA می باشند، سپس با استفاده از روش معروف TOPSISدر تصمیم گیری چند معیاره (MADM) به رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده میپردازد