سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی، زاهدان، ایران
اعظم کوهیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه کارشناسی ارشد ریاضی، زاهدان ، ا

چکیده:

ارزیابی محیطی، در پیشگیری از انواع گوناگون آلودگی ها ، به طور زیادی مهم است .این مقاله ، به شرح کاربرد جدیدی از DEA برای ارزیابی محیطی می پردازد در این نوع ارزیابی ها، خروجی ها به صورت خروجی های مطلوب (خوب) و نامطلوب( بد) تقسیم می شوند.همچنین با استفاده از DEA به اندازه گیری بازدهی به مقیاس (RTS) برای خروجی های مطلوب و ضایعات به مقیاس ( DTS) برای خروجی های نامطلوب می پردازد و نتایج را در مدل غیر شعاعی مقیاس تنظیم شده دامنه (RAM) و مدل شعاعی BCC بررسی نموده ایم. لازم به ذکر است که مدل غیر شعاعی نیز می تواند به راحتی دو نوع خروجی را در یک شیوه واحد ترکیب کند.