سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید تقوی – فوق لیسانس کشاورزی گرایش حشره شناسی
ابراهیم احمدی – دانشجوی دکتری کشاورزی

چکیده:

یکی ازراه های کنترل آفات انباری استفاده ازآفت کش ها می باشد باتوجه به مشکلات عدیده ای که حشره کشها روی محصولات انباری برجای میگذارند استفاده از سموم جدید با حداقل ایجادآلودگی رویم حصولات انباری و کاهش خطرات انسانی مدنظر دانشمندان و سم شناسان بوده است بررسی کارایی اینگونه سموم و شناسایی انها میتواند راه گشایی درکنترل موثر و کم خطرآفات انباری بوده و ازایجاد آسیب های مختلف برانسان جلوگیری نماید دراین پروژه کارایی سموم مذکور روی حشره بالغ شپشه آرد و همچنین جهت تکمیل پروژه روی لارو و شفیره این افت مهم بررسی میگردد دراین زیست سنجی برای ارزیابی مرگ و میر شپشه آرد ازروش تست باقیمانده سم روی کاغذ صافی استفاده نموده ایم تست مرگ میر این افت داخل ظروف شیشه ای مخصوص درمحیط ازمایشگاه انجام گردید نتایج بررسی ها نشان میدهد که سه حشره کش یاد شده روی حشره بالغ و شفیره این افت کارایی ندارد ولی اثربخشی این افت کش ها روی لارو شپشه ارد درحد سمیت ضعیف می باشد.