سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم فرج پور خانا پشتانی – استادیار، مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
علیرضا حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران

چکیده:

یکی از موضوعات پژوهشی قابل توجه در DEA انتخاب کردن شاخص های ورودی و خروجی است. در این فرآیند ممکن است با مشکلات زیادی مثل انتخاب ابزارها، تجزیه و تحلیل همبستگی و طبقه بندی کردن ورودیها و خروجیها به صورت مجزا مواجه شوید. در این مقاله روشی جدید برای انتخاب کردن متغیرها DEA پیشنهاد داده ایم. برخلاف تحقیقات گذشته این مقاله مبتنی بر مفهوم ارزش افزوده پول می باشد. CVA با توجه به نتایج آماری که بدست آمد شاخص های ورودی و خروجی را مشخص کردیم. این روش جدید چند مزیتدارد که عبارتند از: اول، بیشتر عینی است و از تاثیر عامل های ذهنی در محاسبات بعدی جلوگیری می کند. دوم و مهم تر اینکه متغیرهای قابل اندازه گیری و طبقه بندی کامل از این عوامل برای مدیران و محققان فراهم می کند. سوم اینکه تمام متغیرهایی که مورد بحث قرار گرفته انداز صورت های مالی که به راحتی در دسترس هستند بدست می آیند.در انتها این روش برای ارزیابی عملکرد دو بانک ملت و بانک تجارت به کار گرفته شده است.