سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عاطفه بیرانوند – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
محسن شوکت فدایی – استادیار دانشگاه پیام نور تهران
محمد خالدی – استادیاراقتصاد کشاورزی

چکیده:

دراین مقاله ضمن شناسایی مسیرهای مختلف بازاررسانی انار در استان لرستان به ارزیابی اقتصادی این مسیرها پرداخته شده است بدین منظور کارایی فنی اقتصادی و کل درهریک از مسیرهای بازاررسانی محصول محاسبه گردید و دراین راستا حاشیه های مختلف بازاریابی سهم عوامل بازاررسانی از قیمت نهایی محصول ضریب هزینه بازاریابی درهر مسیر نیز مورد بررسی قرارگرفته است داده ها و اطلاعات مورد ا ستفاده دراین تحقیق بصورت مقطعی و مربوط به سال زراعی ۸۸-۸۷ می باشد این اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری و پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردید. با توجه به نتایج این تحقیق می توان نشان داد که کدام مسیر بالاترین کارایی را دارد بیشترین میزان هزینه و حاشیه بازاریابی به کدام مسیر بازاررسانی مربوط است سهم تولید کننده از قیمت نهایی محصول در کدام مسیر دارای کمترین میزان می باشد درپایان این پژوهش پیشنهادهایی در راستای بهبود مسائل بازاررسانی و درنتیجه افزایش انگیزه تولیدکنندگان ارایه شده است.