سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا اکبری – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمود فتحی –
رضا برنگی –

چکیده:

بارشدروزافزون تعدادتراشههای هرچیپ و پیشرفت تکنولوژی به سمت سه بعدی سازی تراشه ها و همچنین شبکه های برتراشه حوزه ی وسیعتری برای تحقیق درباره ی چنین شبکه هایی فراهم آمد دراین خلال چنین شبکه هایی با مشکلات قابل توجهی مواجه بودند که این مشکلات منجر به خرابی لینکها و همچنین گره ها درشبکه می شد اغلب این مشکلات به دلیل ناهم محوری لینکهای عمودی به وقوع می پیوست برای مقابله با این امر و برای حفظ عملکرد صحیح سیستم زمان چنین مواجهاتی الگوریتم های مسیریابی هایی با توجه به جایگشت های متعدد لینکهای عمودی و اختلاط گره های دو بعدی و سه بعدی ارایه شدند هرکدام از الگوریتم های ارایه شده تمرکز خود را به حوزه ای خاص اعم از بهود توان مصرفی یا بهبود میزان تاخیر انتقال و میزان بهره وری و یا مقابله با قطع ارتباط درانتقال بسته ها درحین وجود خراب یدرلیکنهای عمودی اختصاص داده اند دراینم قاله به بررسی آنها و مقایسه تعدادی از آنها از نقطه نظر میزان بهره وری و توان مصرفی و تاخیر انتقال داده می پردازیم.