سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کیان پور – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
غلامرضا لطیف شبگاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یک شبکه بی سیم دینامیکی MANET است که می تواند بدون نیاز به هرگونه زیرساختار از قبل تهیه شده ای شکل بگیرد که در آن هر گره م یتواند به عنوان یک مسیریاب عمل کند یکی از مباحث اصلی MANET طراحی الگوریتم های مسیریابی قوی است که برای شکل شبکه در حال تغییر بصورت تصادفی و مکرر تطبیق یافته است تا به حال پروتکل های مسیریابی زیادی برای MANET پیشنهاد شده است و آنها را در دودسته کلی می توان طبقه بندی نمود پروتکلهای تک مسیره و چندمسیره دراین مقاله الگوریتم های تک مسیریابی مختلفیدر شبکه های متحرک معرفی شده و نتایج ارزیابی کارایی آنها تحت شاخصهای گذردهی نسبت ارسال بسته نسبت تحویل بسته زمان دریافت بسته سربار مسیریابی ومیانگین زمان تاخیر بسته ارایه میشود با توجه به نتایج ارایه شده م یتوان دریافت که هر الگوریتم از نقطه نظر شاخصی بر دیگری برتری دارد اما اگر معیار ارزیابی ما شاخصهای شبکه های متحرک نرخ تحویل بسته سربار مسیریابی بسته و میانگین زمان تاخیر باشد الگوریتم مسیریابی DSR از دو روشدیگر ارجح تر است.