سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پوریا غلامی دشتکی – کارشناسی ارشد
محسن گورانی – کارشناسی ارشد
علیرضا شکوهی لنگرودی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

درتحقیق حاضرعملکرد الگوریتم های روندیابی جریان درشبیه سازی آبراهه های یک حوزه با توجه به پارامترSca مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان دادند که پارامتر SCA دربراورد میزان قدرت عملکرد الگوریتم ها بسیارموثر است بررسی ها بیانگر آن بودند که هرچه یک الگوریتم با تعددکمتری ازپیکسلهای sCA بتواند مرز حوزه را استخراج نماید به نحو بهتری عمل نموده است دراین مورد الگوریتم ها را میتوان این چنین رتبه بندی کرد RHO8 ، D8 ، D∞ ، MFD DEMON را دارای بهترین عملکرد دانست