سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هنگامه شمسی پور – کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود یقینی – استادیار ، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت
محمد علی صندید زاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از پرکاربردترین مسائل جانمایی تخصیص ، مسئله p-medianظرفیت دار می باشد که در آن حمل pتسهیل دارای حدودیت در ظرفیت به گونه ای انتهخاب می شود که مجموع فاصله nنقطه تقاضا تا هریک از تسهیلات که به آن اختصتص یافته اند مینیمم گیرد. با توجه به تعریف مساله CPMP یکی از مهمترین قسمتهای آن نحوه تخصیص نقاط تقاضا به مراکز تسهیل می باشد. در این مقاله چهار نوع روش تخصیص به همراه روشی ابتکاری باری تخصیص نقاط تقاضا به تسهیلات معرفی می گردد. به منظور تحلیل کارایی الگوریتم های ارائه شده ده مسئله استاندارد مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج نشان می دهد که روش ابتکاری ارائه شده جوابهای بهتری را نسبت به چهار الگوریتم دیگر ارائه می دهد.