سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی علاالدینی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ک
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنع
کیان یزدیان – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران تهران ایران

چکیده:

پژوهشگران، حاکمیت فناوری اطلاعات (فا وا) را تعیین حقوق تصمیم گیری و چارچوب پاسخگویی برای تشویق رفتار مطلوب در استفاده از فاوا دانسته اند که با رشد رویکردنسبتاً جدید سرویس گرایی و ورود آن به مباحث کسب و کارو مدیریت سازمان، این موضوع نیز دچار تغییراتی در نگرش و ساز و کارهای پیاده سازی خواهد شد. به جرأت می توان گفت که حرکت سازمان ها به سوی سرویس گرایی بدون فراهم ساختن بستری برای مدیریت این سرویس ها و ایجادساز و کارهای حاکمیتی در زمینه فاوا که عمده ترین عامل توانمندساز سازمان ها در این راستاست، آنها را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت . ارتباط م یان حاکمیت فاوا و معماری سرویس گرا از دو منظر قابل تأمل است؛ یکی نقش حاکمیت مؤثر فاوا در استقرار معماری سرویس گرا در سازمان در پاسخ به « حاکمیت معماری سرویس گرا » که مفهوم جدید آن توسعه داده شده است و دیگر، تغییرات لازم در حاکمیت سنتی فاوا در یک سازمان سرویس گرا که ارزیابی چنین روش تغییریافته ای، موضوع اصلی این پژوهش محسوب می شود. بااین که طی سالیان اخیر، پژوهش هایی در زمینه انطباق مفاهیم مدیریت کس ب وکار و معماری سازمانی با مفاهیم سرویس گرایی صورت گرفته، اما در زمینه حاکمیت فاوا درسازمان های سروی سگرا تاکنون کار جدی منتشر نگردیده وموضوع این پژوهش در نوع خود جدید است.