سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید محرم زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
مهدی بالغ – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

کارخانه قند مغان یکی از بزرگترین کارخانه های قند کشور با ظرفیت اسمی ۵۰۰۰ تن در روز است لیکن برخلاف امکان سنجی های انجام شده براساس توانایی ها و ظرفیت های موجود دشت مغان طی دو دهه گذشته تامین چغندرقند درحد ظرفیت اسمی این کارخانه از دغدغه های موجود بود بطوریکه بر اساس طرح جامع تولید چغندرقند سطح زیرکشت ۹۹۲۰ هکتار با تولید ۴۰۶۰۰۰ تن درسال برای منطقه تخمین زده شده بود اما این کارخانه تا بحال نتوانسته حتی نصف ظرفیت خود را از منطقه تامین نماید توسعه کشت پاییزه چغندرقند یکی از راه کارهای مهم در جهت تامین بخشی از خوراک کارخانه مذکور می باشد کشت پاییزه در مقایسه با کشت بهاره چغندرقند نیاز آبی کمتری داشته و بیشترین مقدار آب مورد نیاز از طریق بارندگیهای پاییزه و زمستانه تامین می شود دراین کشت راندمان مصرف آب افزایش یافتهو مشکلات تنش اول فصل و طول دوره رشد کاهش خواهد یافت درکشت پاییزه علاوه برکاهش آفات و بیماریها به علت استفاده از منابع آب بصورت بارندگی پاییزه و زمستانه می توان راندمان آبیاری را نیز افزایش داد درصورت استفادهاز ارقام مقاوم به بولت درکشت پاییزه چغندرقند علاوه بر حفظ منابع اب و خاک درحوزه فعالیت این کارخانه می توان محصول جدیدی را برای قرار گرفتن در برنامه تناوب زراعی این مناطق به عنوان محصول زمستانه معرفی و دوره بهره برداری این کارخانجات را افزایش داد