سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مومنه فروتن – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
زهرا نورمحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مسعود شیدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عمران عالیشاه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پنبه ایران گرگان

چکیده:

هیبریداسیون یکی ازاستراتژ های اصلی دربه نژادی پنبه و تولید ژنوتیپ های جدید به منظور افزایش تنوع ژنتیکی درژرپلاسم کنونی پنبه می باشد تنوع ایجاد شده توسط هیبریداسیون میتواند باعث ایجاد فرم های ژنتیکی منحصربفردی بگردد که برای دستیابی به ارقام برتر نیاز است هیبریداسیون بین گونه ایی درپنبه به منظور جلوگیری ازفرسایش ژنتیکی ایجاد تنوع ژنتیکی و تولید ارقام با صفات زراعی برتر مورد توجه زیادی قرار داشته است اصلاح نبات با استفاده از روشهای مولکولی امروزه می تواند اطلاعات با ارزشی درمورد تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های هیبرید پنبه درکنار روشهای سنتی اصلاح نباتات فراهم سازد درتحقیق حاضر ازنشانگر های ISSR به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی هیبریدهای بین گونه ایی نسلهای اول و دوم پنبه G.hirsutumand G. barbadence به همراه والدین آنها استفاده گردید با محاسبه پاارمترهای ژنتیکی شانون ۰٫۴۰۸وPIC0.498 و درصد پلی مورفیسم ۷۳درصد نشانگرهای ISSR تنوع بالای ژنتیکی را نشان دادند.