سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سلیمی – .دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن( فرآوری )،دانشگاه بین المللی امام
غلامرضا کریمی – .استادیار گروه معدن،دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه بین المللی امام خ
غلامحسین نورمحمدی – .دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن( فرآوری )،دانشگاه بین المللی امام

چکیده:

کاربردهاى وسیع ژرمانیوم در صنایع الکترونیک،سیستم های مادون قرمز،فیبر نوری،ترانزیستورها و کاتالیزورهای پلیمریزاسیون باعث افزایش در تقاضا و قیمت آن در چ ند سال اخیر شده است . ژرمانیوم اغلب به صورت محصول جانبى از فرآیندهاى استخراجى برخى فلزات پایه استحصال مى شود . کشور ایران با داشتن ذخایر فراوان (بیش از ٢٢٣ میلیون تن ماده معدنی کشف شده قطعی ) سرب و روی، پتانسیل وجود مقادیر قابل توجه ژرمانیوم را دارد . در این م قاله پتانسیل معادن و کانسارهای با اهمیت سرب و روی ایران، از نظر امکان فرآیند استحصال فلز ژرمانیوم از منابع سرب و روی مو رد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصله برای اولین بار در ایران نشان دادند که نمون ه های سولفیدی مطالعه شده با کدهای C212،C به ترتیب حاوی ۹۴٫۱ و ۳۴۸ گرم در تن ژرمانیوم م یباشند . آزمایش های اولیه هیدرومتالورزی تحت شرایط اسید سولفوریک g/l 100 دمای C40-60 زمان نیم ساعت و چگالی پالپ g/cc 1/8 انجام شد. نتایج بدست آمده از آزمایشات لیچ کنترل شده بر روی کنسانتره سولفیدی نش ان دادند که، بازیابی ژرمانیوم حدودا ۷۶٫۶ % می باشد.با استفاده از روش ترسیب با تانین بازیابی حدودا به ۹۵٫۸% افزایش یافت.