سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین احمدی – گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
سحر عبدل زاده – گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
میر حسن موسوی – گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

چکیده:

مقادیر TOC در سازندهای گورپی و پابده بیانگر پتانسیل ضعیف تا خوب برای این سازند ها می باشد. نمودار HI در برابر OI و نمودار S2 در برابر TOC نشان دهنده آنست که سازند های گورپی و پابده عمدتاً دارای کروژن نوع .II/III رخساره های آلی تعیین شده برای سازند گورپی محدوده C تا D و برای سازند گورپی محدوده BC و C را نشان می دهد هستند و در محیط حدواسط دلتایی نهشته شده و توانایی زایش نفت/گاز را دارند. پارامترهای Tmax و PI بیانگر بلوغ نسبتاً بالای سازند های گورپی و پایده است، بطوریکه این سازند ها وارد پنجره نفتی شده اند.