سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل مرادی – لیسانس عمران
مرضیه مرادی – دانشجوی لیسانس شیمی کاربردی

چکیده:

سابقه تاریخی ساخت و کاربرد مواد ژئوینتتیک به سالهای ۱۹۵۱ برمی گردد که برای اولین بار در امریکا ساخته شده و مورد استفاده قرارگرفت. در اواسط دهه ۱۹۶۱ هیئت مهندسین امریکا COE امکان استفاده از ژئوتکستایل هارا به عنوان جایگزینی برای فیلترهای دانه ای در سیستمهای کنترل فرسایش و حفاظت شیب ها مورد بررسی قرار داد این سازمان اولین معیارهای فنی طراحی ژئوتکستایل ها را به عنوان فیلتر مطرح و درسال ۱۹۷۵ مجموعه استاندارهای فنی دراین زمینه را ارائه داد درهمین زمان استفاده از ژئوتکستایل ها برای حفاظت سواحل رودخانه در هلند مطرح گشت به گونه ای که با اصلاح روش تاسال ۱۹۷۷ تنها برای سواحل یک رودخانه در هلنددر حدود ۲ میلیون متر مربع ژئوتکستایل مطرح گردید. استفاده از ژئوسنتتیک ها به عنوان یک ماده ساختمانی در ۵۱ ساله اخیر و همگام با پیشرفت صنعت پتروشیمی در رابطه با طرحهای اب و خاک مطرح گردیده و مورد استقبال مهندسین و کارشناسان در سطح جهان قرارگرفته است. هدف این مقاله بررسی امکان استفاده از موادژئوسنتتیک به عنوان جایگزینی برای مصالح معدنی و استفاده از این مواد به عنوان فیلتر و زهکش زیر پوشش کانالهای بتنی می باشد.